Cart 0

PURNAMA – ROFIQH & ORKES GAMBUS AL-FATAH – O.G SHAUTUL FARAH (YAKSIN) , ,

PURNAMA RECORD

ROFIQH & ORKES GAMBUS AL-FATAH

SIDE A :

 1. YASALAM
 2. IL WARDI
 3. KRANJI PEKALONGAN
 4. SAMROH
 5. YANUR JAHID
 6. ISMAHAL HURRIAH
 7. ALBINADANI
 8. WAKOFAL HUD HUD

ORKES GAMBUS SHAUTUL FARAH (YAKSIN)

SIDE B :

 1. YA RACHMAN
 2. NAM AMINA
 3. WA MAN TAKUN
 4. HARTAJI MINKA
 5. MAULAYA
 6. YATHABIBI
 7. BANIEL ISLAM
 8. ASYRAQAT

Product ID: 25318 Categories: , ,